Santa Teresa Hotel RJ

Brazil | Rio de Janeiro
world | lugares
a refuge where to disconnect in the heart of Santa Teresa neighbourhood | un refugio donde desconectar en pleno corazón del barrio de Santa Teresa